آیا دانشگاه های تراز اول ما را باهوش تر جلوه می کنند؟

شناگران حرفه ای به این خاطر که با شدت تمرین می کنند بدن هایشان زیبا نمی شود، بلکه به خاطر اندام مناسبشان است که شناگران خوبی می شوند. فرم کلی بدن آن ها یکی از عوامل انتخابشان است، نه نتیجه ی فعالیت ورزشی شان.

به همین ترتیب، مدل های زن در تبلیغات لوازم آرایشی شرکت می کنند و به همین خاطر خیلی دیگر از خانم ها گمان می کنند به دلیل استفاده از این لوازم آرایشی است که آنها زیبا شده اند. اما این لوازم آرایش نیست که آنها را شبیه مدل ها کرده. خیلی ساده است، مدل ها جذاب به دنیا می آیند و تنها به همین دلیل است که از آنها در تبلیغات لوازم آرایش استفاده می شود. در مورد شناگرها هم همین قضیه صدق می کند، زیبایی یک عامل است، نه نتیجه ی آن.
هرگاه ما عوامل انتخاب را با نتایج آن اشتباه می گیریم، طعمه ی چیزی می شویم که نسیم نیکلاس طالب به آن توهم بدن شناگر می گوید. بدون این توهم، نیمی از کمپین های تبلیغاتی از کار خواهد افتاد.
جالب این است که این توهم، تنها به حوزه ی تبلیغات محدود نمی شود.
در سر تا سر دنیا، دانشکده های MBA، متقاضیان خود را با آمارهایی مربوط به درآمد آنها در آینده جذب می کنند. این محاسبات ساده قرار است شخص را متقاعد کند نرخ بالای شهریه ی دانشگاه پس از یک بازه ی زمانی کوتاه باز خواهد گشت. خیلی از دانشجویان آینده نگر اسیر این شیوه می شوند. منظور من این نیست که دانشکده ها در آمارها دست می برند، اما گفته های آن را نباید تمام و کمال پذیرفت. چرا؟ به این خاطر که کسانی که دنبال MBA می روند با دیگران متفاوتند. اختلاف میزان درآمد بین این گروه و دیگران از دلایل متعددی ناشی می شود که ارتباطی با خود مدرک MBA ندارد. یک بار دیگر می بینیم که توهم بدن شناگر وارد کار شده: عامل انتخاب با نتیجه ی اشتباه گرفته شده است. از این رو اگر به فکر ادامه ی تحصیل هستی، دنبال دلایلی به غیر از چک حقوقت باش.

هروقت ترغیب می شوی توان خود را صرف برخی کارها کنی، حواست را جمع کن، ممکن است در دام توهم بدن شناگر بیفتی، قبل از اینکه تصمیم بگیری کاری را شروع کنی، به آینه نگاه کن و درباره ی چیزی که می بینی با خودت صادق باش!

پیام بگذارید

مشترک شدن در به روز رسانی!