رفتار رانت جویانه چیست؟

مفهوم رانت جویی نخستین بار توسط دو اقتصاد دان آمریکایی به نام های گوردن تالوک و آن کروگر یک چهارچوب نظری پیدا کرد. ایده ی اولیه این بود که افراد سعی می کنند درآمد و ثروت خود را به واسطه ی بهره گرفتن از قدرت سیاسی افزایش دهند و این امر با رشد و توسعه ی اقتصادی واقعی کشور منافات دارد. رانت جویان به جای سرمایه گذاری در فناوری های جدید و کاراتر که در سطوح بالاتر بهره وری ایجاد می شود و موجب تولید بیشتر کالاها و خدمات خواهد شد، به دنبال راههایی هستتند که بتوانند از روابط سیاسی شان برای افزایش قیمت ها و گرفتن یارانه و حمایت های دولتی استفاده کنند. در واقع این افراد سعی دارند درآمد را از جیب بقیه ی جامعه بردارند و در جیب خودشان بگذارند.

رانت جویی ارتباط نزدیکی با توزیع مجدد درآمد و ثروت دارد که با رشد اقتصادی در تضاد است. هاروی به این موضوع اشاره می کند که رانت جویی در توسعه و نگهداشت ناکارایی ایکس در تولید نیز اهمیت دارد.

لابی ها نقش مهمی در ایجاد محیط حفاظت شده ای دارند که موجب رونق بنگاه هایی با ناکارایی ایکس خواهد شد.

توضیح :
بهره‌وری ایکس،(X-Efficiency) به درجه‌ای از بهره‌وری در یک کسب‌وکار اطلاق می‌گردد، که ناشی از رقابت ناقص یا ناکامل شخص است. در مکتب فکری اقتصاد کلاسیک-نو، در شرایط بازار رقابت کامل، شخص یا شرکت باید از بهره‌وری کامل و ۱۰۰٪ درصد استفاده کند، تا بتواند سودی حاصل نماید. هر چند در زمانی که شرایط کامل رقابتی در بازار موجود نباشد، شرکت‌ها یا اشخاص نمی‌توانند از بهره‌وری کامل برخوردار باشند.

پیام بگذارید

مشترک شدن در به روز رسانی!