حرفه خود را با ما شروع کنید!

طراح دیجیتال

تولیدات ورزشی جام جم
مدیر
نیویورک، SCT
از راه دور
ما دوست داریم تجربه ای مشابه و اینکه چگونه درس های ارزشمندی را آموختم به اشتراک بگذاریم.

گرافیست

تولیدات ورزشی جام جم
مدیر
نیویورک، SCT
از راه دور
ما دوست داریم تجربه ای مشابه و اینکه چگونه درس های ارزشمندی را آموختم به اشتراک بگذاریم.

گزارشگر فروش

تولیدات ورزشی جام جم
مدیر
نیویورک، SCT
از راه دور
ما دوست داریم تجربه ای مشابه و اینکه چگونه درس های ارزشمندی را آموختم به اشتراک بگذاریم.

بازاریاب دیجیتال

تولیدات ورزشی جام جم
مدیر
نیویورک، SCT
از راه دور
ما دوست داریم تجربه ای مشابه و اینکه چگونه درس های ارزشمندی را آموختم به اشتراک بگذاریم.

طراح وب

تولیدات ورزشی جام جم
مدیر
نیویورک، SCT
از راه دور
ما دوست داریم تجربه ای مشابه و اینکه چگونه درس های ارزشمندی را آموختم به اشتراک بگذاریم.

توسعه دهنده وب

تولیدات ورزشی جام جم
مدیر
نیویورک، SCT
از راه دور
ما دوست داریم تجربه ای مشابه و اینکه چگونه درس های ارزشمندی را آموختم به اشتراک بگذاریم.

مشترک شدن در به روز رسانی!