فرآیند مدیریت بازاریابی

بنا بر تعریف کاتلر، بازاریابی هنر و علم کشف، خلق و ارایه ارزش هاست تا بتوان با کمک آن به نیازهای بازار هدف به شکل سود ده پاسخ داد. بازاریابی نیازها و خواسته های بی پاسخ را شناسایی کرده، با تعریف بازار اقدام به سنجش بزرگی و پتانسیل سودآوری آن می نماید. بازاریابی بخش هایی از بازار که قابل پوشش هستند را معین کرده تا شرکت با ارایه محصول مناسب وارد آن بازار شود. بازاریابی اغلب به شکل یک واحد سازمانی در شرکت ها جلوه می کند. این هم خوب است و هم بد. خوب است چون امکان گردآوری افراد متخصص زیر یک سقف فرآهم می شود ولی بد است چون فعالیت بازاریابی نباید در چهارچوب یک واحد سازمانی حبس شود و باید در کل سازمان جاری شود.

در شکل زیر می توانید فرآیند مدیریت بازاریابی را ملاحظه نمایید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

تماس با ما

برای دریافت خدمات مشاوره کسب و کار، با کلیک روی لینک زیر به ما ایمیل بزنید: