فرآیند مدیریت بازاریابی

بنا بر تعریف کاتلر، بازاریابی هنر و علم کشف، خلق و ارایه ارزش هاست تا بتوان با کمک آن به نیازهای بازار هدف به شکل سود ده پاسخ داد. بازاریابی نیازها و خواسته های بی پاسخ را شناسایی کرده، با تعریف بازار اقدام به سنجش بزرگی و پتانسیل سودآوری آن می نماید. بازاریابی بخش هایی از بازار که قابل پوشش هستند را معین کرده تا شرکت با ارایه محصول مناسب وارد آن بازار شود. بازاریابی اغلب به شکل یک واحد سازمانی در شرکت ها جلوه می کند. این هم خوب است و هم بد. خوب است چون امکان گردآوری افراد متخصص زیر یک سقف فرآهم می شود ولی بد است چون فعالیت بازاریابی نباید در چهارچوب یک واحد سازمانی حبس شود و باید در کل سازمان جاری شود.

در شکل زیر می توانید فرآیند مدیریت بازاریابی را ملاحظه نمایید.

قوانین مدیریت; هدف های واقع بینانه در نظر بگیرید

 

زمانی کسی می گفت که تعیین هدف های واقع بینانه غیر واقع بینانه است. اهداف باید بزرگ باشند تا هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهند. 

آیا متوجه مساله در این باره هستید؟

ما درباره ی انگیزه دادن به یک گروه صحبت نمی کنیم، درباره ی انجام دادن کارها حرف نمی زنیم، کاری به ایجاد فضای موفق و خلاقیت نداریم. ما درباره تاثیرگذاری روی هیات مدیره حرف می زنیم. ممکن است روی کاغذ جالب و جذاب به نظر برسد، البته به شرط آن که هیات مدیره از یک عده آدم کم هوش و کم عقل تشکیل شده باشند، اما واقعیت غیر از این است.

الگوی P.I.P.A ; هنر اداره جلسات فروش

 

Presenting, Interviewing, Present a next step option, Agreement that your next step makes sense

یک الگوی سوال پرسیدن که اسم آن را P.I.P.A گذاشته ام، از همان لحظات اول ملاقات به شما کمک می کند تا به نتایج خارق العاده دست پیدا کنید. اجازه دهید کاربرد این الگو را در آغاز ملاقات بررسی کنیم.( نکته: الگوی P.I.P.A را می توان در هر مرحله از گفتگو به کار برد، اما، اگر آن را در ابتدای گفتگو به کار برید، درک آن ساده تر است.)

در گفتگوهای اجتماعی، سوال های دوستانه، یعنی سوال هایی که به شما در برقراری رابطه و حس همانندی با فرد دیگر کمک می کنند، برای شروع ملاقات بهترند. البته، به یاد داشته باشید، حتی این نوع سوال ها را نیز می توان در جهتی هدایت کرد که نشان گر موقعیت خاص مشتری شما باشند. برای مثال، "مایلم بدانم چگونه می توان سمت نایب رئیس، تحلیل گر ارشد اطلاعات، مدیرعامل یا خیره را در شرکت...را کسب کرد؟"

بعد از پشت سرگذاشتن این بخش از جلسه اول، آمادگی انتقال به بخش کاری ملاقات را دارید. P اول در P.I.P.A این کار را برای شما انجام می دهد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

تماس با ما

برای دریافت خدمات مشاوره کسب و کار، با کلیک روی لینک زیر به ما ایمیل بزنید: