دایملر مالی

مشاوره شرکت راب

او همچنان به دلیل افزایش قیمت بنزین از آمریکایی ها انتقاد می کند و حزب خود را به ارائه پیشنهادی برای تعلیق موقت سوق می دهد.

مشتری:

شرکت راب

 
 

 

 

مشتری:

مارک فیس بوک، بازاریابی

 
 

 

 

ارزش:

1500 تومان

 
 

 

 

تاریخ:

23 نوامبر 2022

 
 

 

 

مشترک شدن در به روز رسانی!