اعضای تیم متخصص ما

ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و آن را با اشتیاق انجام می دهیم. ما برای آزمایش پیام و مشوق های هوشمند ارزش قائل هستیم.

آلینا استیو

/ موسس و مدیر عامل
2 سال سابقه

آشیش سودرا

/ رئیس بازرگانی
5 سال سابقه

لینا لیونارد

/ مشاور مالی
3 سال سابقه

لورم ایپسوم

/ مدیر فنی
8 سال سابقه

جوزف ریو

/ برنامه نویس
4 سال سابقه

خوان سی بلر

/ مدیر عامل
2 سال سابقه

مشاور کسب و کار عصری، ببینید چگونه به مشتریان جاه طلب کمک کرده ایم تا به نتایج خارق العاده ای دست یابند. مشاور کسب و کار عصری، ببینید چگونه به مشتریان جاه طلب کمک کرده ایم تا به نتایج خارق العاده ای دست یابند.

مهارت ها

به طور کلی مهارت های تیم ما

1 %
مشاوره
1 %
کسب و کار
1 %
فن آوری
1 %
پشتیبانی

مشترک شدن در به روز رسانی!