اعضای تیم متخصص ما

ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و آن را با اشتیاق انجام می دهیم. ما برای آزمایش پیام و مشوق های هوشمند ارزش قائل هستیم.

آلینا استیو

موسس و مدیرعامل

آشیش سودرا

رئیس بازرگانی

لینا لیونارد

مشاور مالی

لورم ایپسوم

مدیر فنی

جوزف ریو

برنامه نویس

خوان سی بلر

مدیر عامل

مشترک شدن در به روز رسانی!