نظرات 05

نظرات

author4
"تعهد به اتخاذ جدیدترین راه حل های تکنولوژیکی ما را قادر می سازد تا نیازهای کارآفرینان و شرکت هایی را که کسب و کار اصلی آنها - فناوری است" درک کنیم.

جولی سویت

رئیس و مدیر عامل
author2
بهترین خدمات مشتری که تا به حال داشته ام. تم ها و دموها تا حد زیادی بهترین و مدرن ترین هستند. من که یک متخصص فناوری اطلاعات نیستم، طبیعتاً در مورد نصب سؤالاتی داشتم.»

ون هانتر

گروه رهبری
author3
"بیشتر طراحان در نوعی واقعیت متناوب زندگی می کنند و چیزهای غیر ضروری را برای یکدیگر خلق می کنند. سپس آنها تبدیل به ترند می شوند. مشتریان ما برای خدمات شخصی به بخش های تخصصی Asri مراجعه می کنند.

کارولین اسمیت

سرپرست ارشد
author1
"تعهد به اتخاذ جدیدترین راه حل های تکنولوژیکی ما را قادر می سازد تا نیازهای کارآفرینان و شرکت هایی را که کسب و کار اصلی آنها - فناوری است" درک کنیم.

روهان جو

مدیر فرمار

یک قرار ملاقات رایگان دریافت کنید

    مشترک شدن در به روز رسانی!