جداول قیمت گذاری

سبک 01

ماهانه سالانه

پایه ای

برای ماهانه
تومان19
 • ایمیل نامحدود
 • هاست 5 گیگ
 • 2 وب سایت 3 زیر دامنه
 • ایمیل و چت زنده
 • پشتیبان گیری
 • برنامه تخفیف
بدون نیاز به کارت، هر زمان که بخواهید لغو کنید.

حرفه ای

برای ماهانه
تومان29
 • ایمیل نامحدود
 • هاست 5 گیگ
 • 2 وب سایت 3 زیر دامنه
 • ایمیل و چت زنده
 • پشتیبان گیری
 • برنامه تخفیف
بدون نیاز به کارت، هر زمان که بخواهید لغو کنید.

حق بیمه

برای ماهانه
تومان39
 • ایمیل نامحدود
 • هاست 5 گیگ
 • 2 وب سایت 3 زیر دامنه
 • ایمیل و چت زنده
 • پشتیبان گیری
 • برنامه تخفیف
بدون نیاز به کارت، هر زمان که بخواهید لغو کنید.

پایه ای

برای سالانه
تومان99
 • ایمیل نامحدود
 • هاست 5 گیگ
 • 2 وب سایت 3 زیر دامنه
 • ایمیل و چت زنده
 • پشتیبان گیری
 • برنامه تخفیف
بدون نیاز به کارت، هر زمان که بخواهید لغو کنید.

حرفه ای

برای سالانه
تومان299
 • ایمیل نامحدود
 • هاست 5 گیگ
 • 2 وب سایت 3 زیر دامنه
 • ایمیل و چت زنده
 • پشتیبان گیری
 • برنامه تخفیف
بدون نیاز به کارت، هر زمان که بخواهید لغو کنید.

حق بیمه

برای سالانه
تومان399
 • ایمیل نامحدود
 • هاست 5 گیگ
 • 2 وب سایت 3 زیر دامنه
 • ایمیل و چت زنده
 • پشتیبان گیری
 • برنامه تخفیف
بدون نیاز به کارت، هر زمان که بخواهید لغو کنید.

سبک 02

ماهانه سالانه

طرح استاندارد

36 تومان /ماه
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح کسب و کار

76 تومان /ماه
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح پلاتین

93 تومان /ماه
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح استاندارد

136 تومان /سال
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح کسب و کار

276 تومان /سال
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح پلاتین

393 تومان /سال
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

سبک 03

ما بهترین قیمت را برای کسب و کار شما ارائه خواهیم داد!

ممکن است ما ابزار نهایی نباشیم، اما ابزاری برای اطمینان از موفقیت وب سایت است. اگر فکر می‌کنید خدمات باید دریافت شود.

سرویس‌های جدید ما برای حفظ شما در اوج. آیا جستجوی گوگل انجام داده اید؟ تجربه شما به شما می‌گوید که برترین وب‌سایت‌ها از ترافیک مرتبط هستند. ما در آن درایو متخصص هستیم.

ماهانه
سالانه

ویژه

تومان175
 • سیستم مانیتورینگ ۲۴/۷
 • بهینه سازی توضیحات متا
 • گزارش رتبه بندی پایه
 • تحلیل بک لینک اولیه
 • 10 بهینه سازی کلمات کلیدی

استاندارد

تومان99
 • سیستم مانیتورینگ ۲۴/۷
 • بهینه سازی توضیحات متا
 • گزارش رتبه بندی پایه
 • تحلیل بک لینک اولیه
 • 10 بهینه سازی کلمات کلیدی

ویژه

تومان399
 • سیستم مانیتورینگ ۲۴/۷
 • بهینه سازی توضیحات متا
 • گزارش رتبه بندی پایه
 • تحلیل بک لینک اولیه
 • 10 بهینه سازی کلمات کلیدی

استاندارد

تومان299
 • بالا آمدن تا رتبه ۵
 • بهینه سازی توضیحات متا
 • گزارش رتبه بندی پایه
 • تحلیل بک لینک اولیه
 • 10 بهینه سازی کلمات کلیدی

سبک 04

سبک 05

ماهانه سالانه 20٪ صرفه جویی
09 تومان / ماهانه
طرح کوچک
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 10% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
19 تومان / ماهانه
طرح ساده
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 10% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
29 تومان / ماهانه
طرح محبوب
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 20% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
49 تومان / ماهانه
طرح کسب و کار
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 30% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
29 تومان / سالانه
طرح کوچک
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 10% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
49 تومان / سالانه
طرح ساده
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 10% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
69 تومان / سالانه
طرح محبوب
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 20% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
99 تومان / سالانه
طرح کسب و کار
 • بهترین پشتیبانی
 • ثبت نام رایگان
 • 30% تخفیف در کلیه خدمات
 • بهترین عملکرد
ماهانه سالانه 20٪ صرفه جویی

طرح اساسی

استدلال به نفع استفاده از متن پرکننده چیزی است.
29 تومان / ماهانه
 • مانیتورینگ 24/7 سیستم
 • مدیریت امنیت
 • پشتیبان مالی امن
 • پشتیبانی از راه دور

طرح توسعه یافته

استدلال به نفع استفاده از متن پرکننده چیزی است.
59 تومان / ماهانه
 • مانیتورینگ 24/7 سیستم
 • مدیریت امنیت
 • پشتیبان مالی امن
 • پشتیبانی از راه دور

طرح اساسی

استدلال به نفع استفاده از متن پرکننده چیزی است.
99 تومان / سالانه
 • مانیتورینگ 24/7 سیستم
 • مدیریت امنیت
 • پشتیبان مالی امن
 • پشتیبانی از راه دور

طرح توسعه یافته

استدلال به نفع استفاده از متن پرکننده چیزی است.
399 تومان / سالانه
 • مانیتورینگ 24/7 سیستم
 • مدیریت امنیت
 • پشتیبان مالی امن
 • پشتیبانی از راه دور

مشترک شدن در به روز رسانی!