گرید تیم

سبک 01

آلینا استیو

موسس و مدیرعامل

آشیش سودرا

رئیس بازرگانی

لینا لیونارد

مشاور مالی

لورم ایپسوم

مدیر فنی

جوزف ریو

برنامه نویس

خوان سی بلر

مدیر عامل

مونیکا لیونارد

توسعه دهنده وب

ریکی گوفی

طراح UX/UI

سبک 02

آلینا استیو

/ موسس و مدیر عامل
2 سال سابقه

آشیش سودرا

/ رئیس بازرگانی
5 سال سابقه

لینا لیونارد

/ مشاور مالی
3 سال سابقه

لورم ایپسوم

/ مدیر فنی
8 سال سابقه

جوزف ریو

/ برنامه نویس
4 سال سابقه

خوان سی بلر

/ مدیر عامل
2 سال سابقه

سبک 03

آلینا استیو

موسس و مدیرعامل

آشیش سودرا

رئیس بازرگانی

لینا لیونارد

مشاور مالی

لورم ایپسوم

مدیر فنی

جوزف ریو

برنامه نویس

خوان سی بلر

مدیر عامل

سبک 04

team5

آلینا استیو

موسس و مدیرعامل
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.
team8

آشیش سودرا

رئیس بازرگانی
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.
team9

لینا لیونارد

مشاور مالی
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.
team10

لورم ایپسوم

مدیر فنی
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.
team6

جوزف ریو

برنامه نویس
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.
team11

خوان سی بلر

مدیر عامل
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.
team7

مونیکا لیونارد

توسعه دهنده وب
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.
team12

ریکی گوفی

طراح UX/UI
تیم توسعه دهندگان پرشور را رهبری کنید.

سبک 05

team5
نوریوم مدیر دفتر ما است و مکان را اداره می کند. از پرداختن به ما تا سازماندهی وقتمان، هیچ چیز از دست نمی رود و ما نمی توانستیم بدون او زنده بمانیم.

آلینا استیو

موسس و مدیرعامل
team8
نوریوم مدیر دفتر ما است و مکان را اداره می کند. از پرداختن به ما تا سازماندهی وقتمان، هیچ چیز از دست نمی رود و ما نمی توانستیم بدون او زنده بمانیم.

آشیش سودرا

رئیس بازرگانی
team9
نوریوم مدیر دفتر ما است و مکان را اداره می کند. از پرداختن به ما تا سازماندهی وقتمان، هیچ چیز از دست نمی رود و ما نمی توانستیم بدون او زنده بمانیم.

لینا لیونارد

مشاور مالی
team10
نوریوم مدیر دفتر ما است و مکان را اداره می کند. از پرداختن به ما تا سازماندهی وقتمان، هیچ چیز از دست نمی رود و ما نمی توانستیم بدون او زنده بمانیم.

لورم ایپسوم

مدیر فنی
team6
نوریوم مدیر دفتر ما است و مکان را اداره می کند. از پرداختن به ما تا سازماندهی وقتمان، هیچ چیز از دست نمی رود و ما نمی توانستیم بدون او زنده بمانیم.

جوزف ریو

برنامه نویس
team11
نوریوم مدیر دفتر ما است و مکان را اداره می کند. از پرداختن به ما تا سازماندهی وقتمان، هیچ چیز از دست نمی رود و ما نمی توانستیم بدون او زنده بمانیم.

خوان سی بلر

مدیر عامل

مشترک شدن در به روز رسانی!