نظرات 01

نظرات

"تعهد به اتخاذ جدیدترین راه حل های تکنولوژیکی ما را قادر می سازد تا نیازهای کارآفرینان و شرکت هایی را که کسب و کار اصلی آنها - فناوری است" درک کنیم.
author4

جولی سویت

رئیس و مدیر عامل
بهترین خدمات مشتری که تا به حال داشته ام. تم ها و دموها تا حد زیادی بهترین و مدرن ترین هستند. من که یک متخصص فناوری اطلاعات نیستم، طبیعتاً در مورد نصب سؤالاتی داشتم.»
author2

ون هانتر

گروه رهبری
"بیشتر طراحان در نوعی واقعیت متناوب زندگی می کنند و چیزهای غیر ضروری را برای یکدیگر خلق می کنند. سپس آنها تبدیل به ترند می شوند. مشتریان ما برای خدمات شخصی به بخش های تخصصی Asri مراجعه می کنند.
author3

کارولین اسمیت

سرپرست ارشد
"تعهد به اتخاذ جدیدترین راه حل های تکنولوژیکی ما را قادر می سازد تا نیازهای کارآفرینان و شرکت هایی را که کسب و کار اصلی آنها - فناوری است" درک کنیم.
author1

روهان جو

مدیر فرمار

یک قرار ملاقات رایگان دریافت کنید

    مشترک شدن در به روز رسانی!